Page 1 of 1

Ny miljödiesel från Preem

Posted: 2011-02-20, 09:49
by avozetta
Preem lanserar ny miljödiesel baserad på tallolja, en restprodukt från pappersmassa, http://evolution.preem.se/ .
Lokalt producerad och baserad på en restprodukt känns ju inte helt fel eller?

Re: Ny miljödiesel från Preem

Posted: 2016-02-25, 15:45
by jeffy
Tack för den stora info.

บาคาร่า