Enkät om tankställen för gas!

Speciellt för produktion och distribution av fordonsgas. Tankställen kan diskuteras/annonseras här.
Post Reply
dav_ayond
Posts: 2
Joined: 2018-02-26, 13:21

Enkät om tankställen för gas!

Post by dav_ayond »

Hej alla gasbils-förare!

David heter jag och jobbar på uppdrag åt ett företag som heter NeoZeo. NeoZeo undersöker attityder hos dig som gasbilsägare (fordonsgas/bi-fuel) och vad som skulle kunna underlätta för dig i körandet av din gasbil. Finns det någon här i gruppen som idag inte kör gasbil men som är intresserad av frågan är även detta av intresse i vår undersökning. Dina svar är viktiga i utvecklandet av NeoZeos kommande applikation där du kan hitta lokala småskaliga biogasproducenter för att tanka din bil miljövänligt. Dina svar behandlas anonymt och används endast för internt bruk.

Stort tack för att du vill hjälpa oss att göra det lättare att köra på biogas!

Länk till enkäten:
https://goo.gl/forms/wBice0ft05fHsXSs2
Post Reply