Pang!

Allt om som har med gas att göra.
osh
Inlägg: 127
Blev medlem: 2008-05-03, 00:49

Pang!

Inlägg av osh » 2013-10-05, 23:20


FauVee
Inlägg: 46
Blev medlem: 2011-10-21, 12:09

Re: Pang!

Inlägg av FauVee » 2013-10-08, 10:56

Metangas är mindre explosivt och svårare att antända än bensin samt att den är lättare än luft. Vid ett läckage stiger gasen uppåt och risken att den skall antändas är mindre än vid tankning av bensin. Om gasen tar eld exploderar den inte utan brinner. Elden kan inte ta sig in i tankarna eftersom det inte finns något syre där som kan underhålla en brand. I en bensintank finns det syre och därför kan en tank med bensin explodera. Är det dessutom lite bensin finns det mycket syre och explosionsrisken är då större.
Bensin kan antändas redan vid 1,4% luftinblandning, diesel vid 0,6%, etanol 3,3% och metanol kräver minst 5%.
Vid tankning av fordonsgas är tankningssystemet slutet och det läcker i princip inte ut någon gas, vid tank av bensin, diesel eller e85 läcker det betydligt mer.

Det har inträffat åtminstone en gastankningsexplosion i Sverige, Sköndal, men den orsakades egentligen inte av att man tankade fordonsgas utan man försökte fylla på fordonsgas med 230 Bars tryck i en LPG-bil via en hemgjord adapter. LPG-bilar är byggda för låga tryck < 10 Bar.

Skriv svar